Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Aquest curs 2014-15 el procés electoral s'inicia el 4 de novembre de 2014.
Les eleccions per escollir els representants dels alumnes seran el dia 26 de novembre.
L’horari de votació serà de 17 a 20.30 h al vestíbul de l’escola.

Tots els alumnes del centre es poden presentar com a candidats. La data límit per presentar les candidatures és el dia 18 de novembre.

Animeu-vos a participar.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter