Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

Els continguts s'estructuren en dos nivells i tres àmbits:

Àmbit de la comunicació

- llengua i literatura catalanes
- llengua i literatura castellanes
- llengua estrangera

Àmbit cientificotecnològic

- matemàtiques
- ciències de la naturalesa
- tecnologia
- física i química
- biologia i geologia

Àmbit social

- ciències socials (educació per a la ciutadania i moviments migratoris)
- geografia i història

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Hi ha grups en horari de tarda o vespre.

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

- el batxillerat,
- els cicles formatius de grau mitjà,
- la preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i
- la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.