Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

En el marc de l'aprendre al llarg de tota la vida, les activitats de l'escola permeten a les persones adultes desenvolupar les seves capacitats personals i de relació social, enriquir els seus coneixements i millorar les seves competències professionals, conèixer el nostre país i les llengües que s'hi parlen... També poden obtenir el certificat de formació instrumental, el títol de graduat en educació secundària (GES) i l'ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Això fa que a l'Escola hi participin persones amb objectius diferents com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

A les diferents activitats hi poden accedir les persones majors de 18 anys.

Els horaris poden ser de matí, tarda o vespre, segons el programa o activitat.

A més de les activitats de classe, l'Escola i l'Associació d'alumnes organitzen -al llarg del curs- visites culturals, xerrades, celebracions festives... en les que hi pot participar tot l'alumnat del Centre.