Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

El CFA Els Tarongers és un centre públic de formació bàsica per a persones adultes, depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

L'Escola d'Adults va començar les seves activitats l'any 1978, fruit de les mobilitzacions veïnals en demanda d'escoles públiques per a tothom.

El mes d'octubre de 1978, s'aconsegueix que la Delegació del MEC anomeni tres mestres i que l'Ajuntament de Mataró llogui uns locals al barri i els posi a disposició. D'aquesta manera comença a funcionar l'Escola d'Adults al barri de Cerdanyola de Mataró.

D'aleshores ençà l'Escola ha anat creixent, tant en nombre d'alumnes com en nombre de mestres. El setembre de 1985 va ser inaugurat l'edifici actual, al carrer Mare de Déu de la Cisa, i l'Escola va passar a anomenar-se "Els Tarongers".

En el D.O.G del dia 31/05/88 va sortir publicada la creació de l'escola com a Centre, amb quatre unitats de formació.