Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 

Les dates per a realitzar les preinscripcions pel curs 2016-17 són les següents:

 

· Dilluns 20 de juny de 18h a 20h

· Dimarts 21 de juny de 10h a 12h

· Dimecres 22 de juny de 18h a 20h

· Dijous 23 de juny de 10h a 12h

· Dilluns 27 de juny de 18h a 20h

· Dimarts 28 de juny de 18h a20h

 

     Les dates per a realitzar les preinscripcions fora de termini pel curs 2016-17 són les següents:

 

· Dilluns 5 de setembre de 18h a 20h

· Dimarts 6 de setembre de 18h a 20h

· Dimecres 7 de setembre de 18h a 20h

· Dijous 8 de setembre de 18h a 20h

· Divendres 9 de setembre de 10h a 12h i de 18h a 20h

 

Porteu original i fotocòpia DNI, NIE o PASSAPORT

Porteu original i fotocòpia Llibre Escolaritat (en el cas de GES)