Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

SETEMBRE 2017

De divendres 1 a divendres 8

(tardes de 18h a 20h i divendres 8 també matí de 10h a 12h) 

Confirmació i matrícula per a l'alumnat nou

De dimecres 6 a divendres 8

(tardes de 18h a 20h i divendres 8 també matí de 10h a 12h) 

Confirmació i matrícula per a l'alumnat antic

Dimarts 19

Inici de les activitats lectives