Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 Totes aquestes aplicacions del Clic o del JClic les utilitzem -o hem utilitzat- a les nostres classes, i han estat dissenyades i preparades per alguns/nes mestres de l'escola.

Els paquets d'activitats JClic poden ser consultats i treballats en línia.
Per a poder utilitzar els paquets Clic, cal que tingueu instal·lat el programa Clic 3.0 de Francesc Busquets. Si no el teniu podeu accedir a descarregar-vos-el des d'aquest enllaç, i funciona en l'entorn Windows 3.1, 95, 98, Me, 2000 i XP. Clic 3.0 no funciona ni amb Windows Vista ni amb Windows 7

Per a més informació podeu accedir a la zonaClic, un servei del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya creat amb l'objectiu de donar difusió i suport a l'ús d'aquests recursos. 

 

 

ACTIVITATS JCLIC

 • OBSERVA
  Paquet d'activitats d'observació, lògica i raonament: associacions, puzles, aparellar, buscar diferències, relacionar,...

Nivell: Etapa Instrumental - 1r. i 2n. nivell | Idioma: català (contingut textual mínim)
Autoria: Francesc Iglesias 

 • 26 COSES DE LA CLASSE
  Paquet d'activitats per a treballar el lèxic de 26 paraules d'ús habitual a la classe.

Nivell: català i ensenyaments inicials | Idioma: català
Autoria: Immaculada Vilatersana | Configuració: necessita so

 • LA PALABRA
  Són propostes de treball basades en els llibres La Palabra (1, 2) editats per El Roure (Barcelona).
  S'utilitza la lletra mecanoscrita, en majúscula i en minúscula.

Nivell: Etapa Instrumental - 1r nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana 

 • HABILIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA 
  Aquesta proposta integra 3 aplicacions:
 • HABLE 
  Està constituit per a 3 paquets que de forma progressiva introdueixen els diferents grups sil·làbics: CV, CVC i CCV.
  S'utilitza la lletra mecanoscrita, tant majúscules com minúscules. 
 • FRASES
  Totes les activitats de l'aplicació es fonamenten en la lectura i memorització d’una frase de 2, 3, 4, 5 o 6 paraules – segons dificultat i progressió de les activitats- i la seva posterior escriptura.
 • MISCELÁNEA
  Aplicació que conté diverses activitats com: endevinalles, ordenacions, classificacions, relacions...

Nivell: Etapa Instrumental - 1r. i 2n. nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • OBSERVACIÓN, LÓGICA Y RAZONAMIENTO
  Paquet d'activitats on s'exercita l'observació, la lògica i el raonament amb exercicis de comparació, deducció, associació, trencaclosques, seqüències lògiques, etc.

Nivell: Etapa Instrumental - 2n i 3r nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 

ACTIVITATS CLIC (per descarregar)

 • LEO1
  Aquest paquet aplega diverses activitats de lectura i lèxic (relacions, classificacions, endevinalles, activitats de text, trencaclosques,...).
  Són adaptacions dels vuit primers quaderns Lector, de l'editorial Nadal.

Nivell: Etapa Instrumental - 1r. i 2n. nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana 

 • RELATOS (1)
  El paquet presenta tres fábules de León Tolstoi i es proposen activitats de comprensió lectora i lèxic fonamentalment. Cada lectura acaba amb un trencaclosques.

RELATOS (2)
El paquet presenta tres històries curtes de Ursula Wölfel. Les activitats que es proposen són de comprensió lectora, lèxic, ortografia, de coneixement cultural,... i d'expressió escrita.

RELATOS (3)
El paquet presenta tres relats curts de Júlio Cortazar, del llibre de 'Historias de cronopios y de famas'. Les activitats que es proposen són de comprensió lectora, lèxic, ortografia, ... i expressió escrita.

Nivell: Etapa Instrumental - 2n nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • FÁBULAS DE ESOPO
  A partir de la lectura de diferents fábules d'Esopo es proposen exercicis de comprensió lectora, d'ortografia, de lèxic, ... i d'expressió escrita. També hi ha trencaclosques i endevinalles.

Nivell: Etapa Instrumental - 2n nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • CÁLCULO (1)
  Consta d'un paquet d'activitats amb problemes i operacions numèriques (+, -) per resoldre mentalment. També inclou uns encreuats numèrics i conceptes com: el doble, la meitad, el triple...

Nivell: Etapa Instrumental - 2n nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • LECTURA, RAZONAMIENTO Y CÁLCULO
  Aquest paquet conté dos grups d'activitats amb problemes de lògica i de raonament on és fonamental la lectura atenta i comprensiva dels enunciats. També hi ha algunes sèries lògiques, en les que cal identificar l'element que falta.

Nivell: Etapa Instrumental - 2n. i 3r. nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • PUZZLE (1)
  Consta d'una sèrie de trencaclosques - de 4 x 3 peces- de fotografies o dibuixos, del tipus d'intercanvi o de memòria.

PUZZLE (2)
Aquesta aplicació conté un conjunt de trencaclosques, del tipus d'intercanvi o de memòria, de quadres de pintors de finals del s.XIX i inicis del XX: Picasso, Cezanne, Gauguin, Matisse, Renoir,...

PUZZLE (3)
Les activitats del paquet PUZLE3 són fotografies que, per la seva composició, configuren trencaclosques força més complexos que els anteriors.

Nivell: Etapa Instrumental | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • EL EURO
  Paquet d'activitats on es treballen els conceptes clau de l'adhesió a la moneda única, conversions, compres, càlculs,... i passatemps.
  Per instal.lar el paquet necessiteu baixar-vos els dos disquets: disk1  -  disk 2 

Nivell: Etapa Instrumental - 2n i 3r nivell :: Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • EUROS...
  L'aplicació facilita el coneixement i la familiarització de la nova moneda.

Nivell: Etapa Instrumental - 1r. 2n. nivell | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • 3x2 + de 2 en 2
  Trencaclosques amb fotografies d'animals - de 3 x 2 peces- i trencaclosques de memòria. Molt senzill.

3x2 + de 2 en 2 (sèrie b)
Una altra aplicació de trencaclosques amb fotografies d'animals - de 3 x 2 peces- i trencaclosques de memòria. Molt senzill.

Nivell: Etapa Instrumental - 1r. i 2n. nivell | Idioma: castellà (contingut textual mínim)
Autoria: Immaculada Vilatersana