Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 

 

En aquesta secció podeu consultar i descarregar-vos diversos materials que hem elaborat i utilitzem o hem utilitzat a les nostres classes.

 

 

 

 

 

PER A L'ALFABETITZACIÓ I CATALÀ INICIAL 

 • Català Inicial amb PDI (arxius de NoteBook)
  Materials descarregables per a Pisarra Digital Interactiva(PDI) pensats per ser utilitzats als cursos de Català Inicial (Acolliment Lingüístic) de les Escoles d'Adults. Segueixen el temari dels Cercles de Conversa.

Nivell: Català Inicial i Etapa Instrumental (primer nivell)
Autoria: Francesc Iglesias

 • Català Inicial + alfabetització (arxius .pdf i .mp3)
  Material adreçat als cursos de CATALÀ INICIAL per a persones nouvingudes no alfabetitzades. Pensat per aprendre català mentre s'aprèn a llegir i escriure.
  Es tracta d’un procés d’alfabetització mixt, ja que combina el treball analític (global) amb el treball fonètic (sil·làbic). 

Nivell: Català Inicial i Etapa Instrumental (primer nivell)
Autoria: Francesc Iglesias

 • Materials per l'alfabetització en català   (arxius .odt)
  Aquest material, està pensat per persones no alfabetitzades en cap llengua i que estiguin aprenent català.
  Sorgeix de la necessitat de realitzar un treball sistemàtic de les diferents grafies i tractar de solucionar, de mica en mica, les mancances i deficiències, que presenta l'alumnat que ha anat aprenent de forma autodidacta.

Nivell: Català Inicial i Etapa Instrumental (primer nivell)
Autoria: Lluïsa Carretero

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 1 | Idioma: castellà
Autoria: Francesc Iglesias (curs 2003-04)

 • Iniciación a la lectoescritura: Fichas de Trabajo  (arxius .zip)
  Aquestes fitxes tenIen com a objectiu adaptar el material existent a les necessitats i característiques dels aprenents immigrants estrangers que no tenen coneixement de les habilitats de lectoescriptura en cap llengua occidental.

arxiu 1: Presentació (412 kb)
arxiu 2: 1a. part (2332 kb)
arxiu 3: 2a. part (2696 kb)
arxiu 4: 3a. part (2729 kb)

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 1 | Idioma: castellà
Autoria: Mercè Redón i Immaculada Vilatersana

arxiu 1: Alfa_MO.zip (702 kb)
arxiu 2: Alfa_M1.zip (2317 kb)
arxiu 3: Alfa_M2.zip (3284 kb)
arxiu 4: Alfa_M3.zip (3250 kb)

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 1 | Idioma: castellà
Autoria: Mercè Redón i Immaculada Vilatersana

 • Fitxes de lectura:

Adivina, adivinanza...   (arxiu .pdf)
Recull d'endevinalles sobre temes diversos: Oficis i professions, animals, la casa, el vestit,...

Pequeñas historias /1  (arxiu .pdf)
Petites històries de 2 o 3 frases, acompanyades d'una imatge.
Estructura sil.làbica V+C // C+V+C.

Pequeñas historias /2  (arxiu .pdf)
Petites històries de 2 o 3 frases, acompanyades d'una imatge.
Estructura sil.làbica V+C // C+V+C.

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 1 | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 

PER A L'ETAPA INSTRUMENTAL 2 i 3

 • Un passeig per la web  (arxiu .pdf)
  Recopilació del treball realitzat amb un grup de l'etapa instrumental durant el curs 2000-2001.

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 3 | Idioma: català i castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • El Periódico  (arxiu .pdf)
  Proposta didàctica per treballar i conèixer l'estructura d'un diari.

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 3 | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

 • Taller d'escriptura amb l'ordinador  (arxiu .pdf)
  Recull de les activitats realitzades durant els cursos 1998/99 i 1999/00.
  L'objectiu bàsic del Taller era familiaritzar-se en l'ús del tractament de text i conèixer el seu funcionament més bàsic.

arxiu 1: Presentació
arxiu 2: Fitxes de treball

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 2 | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana

Nivell: Etapa Instrumental - nivell 3 | Idioma: castellà
Autoria: Immaculada Vilatersana