Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

L'Associació d'amics i alumnes del CFA Els Tarongers és una associació legalment constituida inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 26837 de la secció 1a. del Registre de Barcelona.

L'Associació va néixer el juny de 2002 per iniciativa d'un grup d'alumnes i ex-alumnes que van pensar que havien de fer quelcom per tal que, un cop finalitzada la seva estada al centre, poguessin seguir vinculats a l'escola i participar de les seves activitats.

Els principals objectius de l'Associació són:

- Estimular, promoure, organitzar i difondre activitats que donin resposta a les necessitats formatives i educatives de les persones adultes.

- Donar a conèixer les Escoles d'Adults com a centres de formació i divulgador de la cultura.

- Promoure tota mena de relacions i col.laboracions amb altres organitzacions, entitats i associacions cíviques que tinguin objectius similars.

- Facilitar l'exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor dels alumnes.

- Impulsar la participació i col.laboració activa dels seus membres en els treballs educatius que formen part del projecte educatiu del CFA Els  Tarongers, com també en les activitats complementàries i/o extraescolars que els diferents organs de gestió del CFA Els Tarongers programi i organitzi.